ПРАКТИЧЕСКИЯТ ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР С ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ БЕЛМЕКЕН Е ПОТВЪРДЕН !!!

С ОГЛЕД СТРАХОТНОТО ВРЕМЕ, КОЕТО СЕ ОЧАКВА В НЕДЕЛЯ (15.01.2017), ИМЕННО ТОГАВА ЩЕ ПРОВЕДЕМ МЕРОПРИЯТИЕТО !!! 

ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ОТ БЛАГОЕВГРАД!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА: 
http://yogitrekking.com/Belmeken