НОВИЯТ ЧАС НА ТРЪГВАНЕ И ЗА ДВЕТЕ ПРОЯВИ Е 8:00.
МЯСТОТО СЕ ЗАПАЗВА - СОФИЯ, ПЛОЩАД РУСКИ ПАМЕТНИК

ЕКСКУРЗИИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ!