ЩЕ ИМАМ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОТГОВОРЯ НА ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ ВЕДНАГА СЛЕД КАТО СЕ ПРИБЕРА!