ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ЗАБАВЯНЕТО НА ПРОГРАМАТА,  НО БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ЧЕ Е  ИЗЦЯЛО В НЕЙН ИНТЕРЕС!

НЕЗАБРАВИМОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ СТЪЛБОВЕТЕ НА ХЕРКУЛЕС, ИМПЕРСКИТЕ ГРАДОВЕ НА МАРОКО, АТЛАСКИТЕ ПЛАНИНИ И ПУСТИНЯТА САХАРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 
4-23 СЕПТЕМВРИ 2015 г.! 

ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В АРАБСКИТЕ СТРАНИ ПЪТУВАНЕТО Е ОТЛОЖЕНО ЗА ПО-СПОКОЙНИ ВРЕМЕНА !!!