ПРИЧИНИТА Е ДИНАМИЧНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.
ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЯВАТА НА: http://yogitrekking.com/serbia-waterfalls

НА 1-ВИ МАЙ ЩЕ ПОСЕТИМ КАНЬОНА НА РЕКА ДРАКУЛ И РАЗБОИШКИЯ СКАЛЕН МАНАСТИР!